DROSED HOLDING S.A.

SEKRETARIAT  tel. +48 44 726 11 26, holding@drosed.com.pl
HR  tel. +48 44 726 11 12, hr@drosed.com.pl

ul. Warszawska 168/172
97-200 Tomaszów Maz.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0001005256, NIP 7732491171, o kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 zł – opłaconym w całości.

DROSED S.A.

tel. +48 25 640 00 00
tel./fax +48 25 640 00 16

drosed@drosed.com.pl

ul. Sokołowska 154
08-110 Siedlce

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000054754, NIP 821-000-61-25, o kapitale zakładowym w wysokości 9.200.000,00 zł – wpłaconym w całości.

ROLDROB S.A.

tel. +48 44 726 11 01
fax +48 44 726 11 24

roldrob@drosed.com.pl

ul. Warszawska 168/172
97-200 Tomaszów Maz.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000079305, NIP 773-10-09-663, Regon 590384897, Kapitał zakładowy: 10.000.000,00 zł.

SEDAR S.A.

tel. +48 83 371 81 00
tel./fax +48 83 371 81 09

sedar@drosed.com.pl

ul. Radzyńska 3
21-560 Międzyrzec Podlaski

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108829, NIP 5380002923, REGON: 001389684, o kapitale zakładowym: 1 590 000 zł, wpłaconym w całości.

DROP S.A.

tel. +48 62 592 56 11
fax +48 62 592 56 10

drop@drosed.com.pl

al. Wojska Polskiego 1
63-500 Ostrzeszów

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000112310, Regon: 250451163, NIP: 6221001627, Kapitał zakładowy: 25 010 608,00 PLN wpłacony w całości.

DROSED SUROWIEC Sp. z o.o.

tel. +48 22 244 07 50

ul. Wysoka 3
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000066729, NIP: 5342047071  Kapitał zakładowy w wysokości 7 000 000,00 zł.

NATURAGRA PASZE Sp. z o.o.

tel. +48 25 640 23 73

ul. Karowa 4
08-110 Siedlce

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000012489, NIP: 821 000 68 17  Kapitał zakładowy w wysokości 1.050.000,00 zł.

NATURAGRA
DRÓB SZLACHETNY Sp. z o.o.

tel. +48 44 726 11 86

ul. Wysoka 3
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000911690, NIP: 7732496725,  Kapitał zakładowy w wysokości 866.350,00 zł.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

iod@drosed.com.pl

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych – RODO